• Sadové úpravy a revitalizácie súkromných záhrad, verejných priestranstiev a interiérov – terénne úpravy, výsadba zelene, mulčovanie, skalky, jazerá a vodopády, založenie trávnika, starostlivosť o rastliny v interiéroch
  • Údržby záhrad a celoročná starostlivosť – kosenie, rezy okrasných a ovocných drevín, chemická ochrana voči škodcom
  • Automatické závlahové systémy
  • Klasické oplotenie pozemku a pomocné stavebné práce