Firma sa zameriava na poskytovanie komplexných záhradníckych služieb, prièom využíva dlhoroèné skúsenosti v tejto oblasti. Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1994 s maximálnom flexibilitou a individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Cie¾om našej práce je vytvori harmonický celok, snažíme sa o originalitu riešení s použitím vhodných materiálov.

Našim krédom je:

  • spo¾ahlivos
  • kvalita
  • rozumná cena


Kontaktné údaje

Jaroslav Škojec
Hlboká 5
974 11 Banská Bystrica
mob.: 0903 527 798
e-mail: skojec.j@gmail.com